Viltskadecenters utbildningar

Senast ändrad: 07 juni 2023

På Naturvårdsverkets uppdrag genomför Viltskadecenter flera utbildningar för länsstyrelsens personal.

Utbildningar för länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegationer

Vi tar fram och genomför utbildningar efter önskemål från länsstyrelserna och deras Viltförvaltningdelegationer. Vi har ett nära samarbete med forskare och andra inom ekologi och förvaltning på Grimsö Forskningsstation och andra institutioner vid både SLU och andra lärosäten, myndigheter och organisationer i Sverige.
Vi ger gärna utbildningarna här på Grimsö Forskningsstation och erbjuder möjligheter till övernattning, extra måltider och konferensaktiviteter i samband med våra utbildningar.

Vill du beställa en utbildning?

I mån av tid utför vi även utbildningar för organisationer som LRF, Fåravelsförbundet, Svenska Jägareförbundet och Rovdjursföreningen.
Kontakta oss om du är intresserad!

Fakta:

Vill du beställa en utbildning?

I mån av tid utför vi även utbildningar för organisationer som LRF, Fåravelsförbundet, Svenska Jägareförbundet och Rovdjursföreningen.
Kontakta oss om du är intresserad!