Om Storfågelkunskap för tjänstemän

Senast ändrad: 28 januari 2022
Gäss och tranor på avledningsåker

"Storfågelkunskap för tjänstemän" innehåller grundläggande kunskap om de stora betande fåglarna i Sverige. Sidorna är under uppbyggnad.

Målgruppen är tjänstemän på olika myndigheter som inte arbetar med dem dagligen, men som ibland behöver snabb tillgång till kortfattad information om de stora betande fåglarna i sin tjänsteutövning. Exempel är personal vid olika avdelningar/enheter på Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer. Texterna fungerar förstås lika bra för alla är intresserade.

 

Källor

Texterna baseras framför allt på nedanstående källor. Särskilda källor redovisas på sidorna för de enskilda arterna.

Lunds Universitet

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling, årsrapport 2020, LU

Bilaga gåsräkningarna

 

Texterna om varje art har granskats av forskare vid SLU.