Hoppa till huvudinnehåll

Skador på gröda

Tranor, gäss och sångsvanar söker gärna föda på odlade fält och kan därmed orsaka skador på växande gröda. Vildsvin tillhör inte de fredade viltarterna, men kan också orsaka stora skador.
Tranor i sädesfält

Fågelskador på gröda

Tranor, gäss och sångsvanar söker gärna föda på odlade fält och kan därmed orsaka skador på växande gröda.

02 mars 2015

Vildsvinsskador på gröda

Vildsvin är inget fredat vilt och skadorna de orsakar ersätts inte. De kan dock orsaka stora skador på jordbruksgrödor, framför allt när de bökar efter mask och kvickrot på vallar eller äter av säd.

02 mars 2015
Loading…