Viltskadestatistik

Senast ändrad: 24 mars 2020

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna.

Viltskadestatistik 2018

Uppgifterna för skador orsakade av fredat vilt 2018 är sammanställda och presenteras i rapporten Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda 2018.

Rapporter från tidigare år

Viltskadestatistik 2017

Viltskadestatistik 2016

Viltskadestatistik 2015

Viltskadestatistik 2014

Viltskadestatistik 2013

Viltskadestatistik 2012

Viltskadestatistik 2011

Viltskadestatistik 2010

Viltskadestatistik 2009

Viltskadestatistik 2008

Viltskadestatistik 2007

Viltskadestatistik 2006

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2004

Rapporter med viltskadestatistik 2003–2017 finns även i publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning; välj bokstaven V och skrolla sedan nedåt till Viltskadestatistik).

Sidansvarig: maria.levin@slu.se