Nära vargar

Senast ändrad: 23 februari 2022
Cyklist möter varg på väg

Rapport med rekommendationer för hantering av situationer med vargar nära bostadshus eller människor.

Rekommendationer för informationsmöten i problemsituationer med rovdjur

Faktablad informationsmöten, framsida

Rekommendationer för informationsmöten i problemsituationer med rovdjur djur


Kontaktinformation