Skador på biodling

Senast ändrad: 11 maj 2023

I Sverige bedrivs biodling både på hobbynivå och som yrkesverksamhet. Björnar som fått smak på larver eller honung kan ibland bli ihärdiga och ovälkomna gäster. Även hackspettar kan orsaka stora skador inom biodling.

Biodling förekommer i större delen av landet; således också i områden med björn. I de flesta går det att bedriva biodling i björnområden utan att det sker någon skada, men för en del yrkesbiodlare kan björnbesök i bigårdarna innebära stora ekonomiska förluster.

Har du råkat ut för en skada?

Här beskriver vi vad du bör göra direkt: Om du råkar ut för skador

Skador på bikupor och bigårdar ska alltid besiktigas. Läs om hur det går till: Besiktning av skador.

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Fakta:

Faktabladet  Biodling i björnområden (pdf) handlar om hur man kan undvika problem med björnar i biodlingar.

I skriften Björnskador i bigårdar  finns rekommendationer som kan betraktas som vägledningar i situationer där användarens egna erfarenheter är begränsade. Skriften innehåller beskrivningar av olika problemsituationer, deras omfattning och förslag till arbetsgång för att komma tillrätta med dem.