VSC referensgrupp

Senast ändrad: 11 november 2021

En referensgrupp med representanter från berörda myndigheter och näringar har i uppgift att följa verksamheten vid Viltskadecenter och ge förslag om verksamhetsutveckling.

Referensgruppens ledamöter

Linda Andersson linda.andersson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Jönköping (Södra förvaltningsområdet)
Telefon: 010-223 63 68

Gudrun Haglund-Eriksson gudrun@bengtstorp.se
Svenska Fåravelsförbundet
Telefon: 0583-222 52, 076-848 64 65

Björn Jonsson bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbotten (Norra förvaltningsområdet)
090-10 73 34, 070-647 45 95

Per Risberg per.risberg@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 10 00

Anders Wetterin anders.wetterin@lrf.se
LRF
Telefon: 08-787 58 99, 070-295 14 87

 

Länsstyrelse i Mellersta förvaltningsområdet (vakant)

SLU (vakant)

LRF/Jordägareförbundet (vakant)