VSC referensgrupp

Senast ändrad: 24 augusti 2022

En referensgrupp från berörda myndigheter och näringar har i uppgift att följa verksamheten vid Viltskadecenter och ge förslag om verksamhetsutveckling.

Referensgruppens ledamöter

I bokstavsordning

Linda Andersson linda.andersson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Jönköping (Södra rovdjursförvaltningsområdet)
Telefon: 010-223 63 68

Mia Bisther mia.bisther@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västa Götalands län (Mellersta rovdjursförvaltningsområdet)
Telefon: 010-224 56 83

Gudrun Haglund-Eriksson gudrun@bengtstorp.se
Svenska Fåravelsförbundet
Telefon: 0583-222 52, 076-848 64 65

Hans Johansson hans.johansson@jagareforbundet.se
Svenska Jägareförbundet

Björn Jonsson bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbotten (Norra rovdjursförvaltningsområdet)
090-10 73 34, 070-647 45 95

Per Risberg per.risberg@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 10 00

Johan Varenius varenius@jordagarna.se
Sveriges Jordägareförbund

Anders Wetterin anders.wetterin@lrf.se
LRF
Telefon: 08-787 58 99, 070-295 14 87

Relaterade sidor: