Vill du lära dig om modeller som beräknar vattenkvalitet?

Senast ändrad: 10 november 2022
Tre studenter som jobbar i en datorsal, foto.

Modeller är viktiga verktyg för att bestämma inriktningen på miljöarbetet och för att utvärdera det. På kursen ”Modellering för uthållig vattenförvaltning” får du lära dig om tillförlitliga modelleringsmetoder, behovet av data av hög kvalitet och hur modellresultat bör kommuniceras. Du kommer också få en fördjupad förståelse för hur modeller används när beslut fattas om föroreningsminskningar.

 

Kursen ”Modellering för uthållig vattenförvaltning” beskrivs på den engelska versionen av denna sida