Anna Wallenbeck

Senast ändrad: 11 december 2023

Anna Wallenbecks uppdrag hos Epok handlade om fjäderfä och gris och varade åren 2011–2014.

Fakta:

Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk. Den genetiska mångfalden på våra åkrar och i våra ladugårdar minskar. Dagens växtförädling och husdjursavel är koncentrerad till några få globala företag. Passar de högavkastande sorterna och raserna som står till buds för ekologiskproduktion? Om inte – vad kan vi göra åt det? Ulf Nilsson, Anna Wallenbeck & Stefan Gunnarsson 2015.

Foder till grisar i ekologisk produktion, Anna Wallenbeck 2012 – Kunskapssyntes

Utevistelse – Gris, fakta från seminariet "Det är inne att vara ute", Anna Wallenbeck (redaktör), EPOK 2013 -Faktablad


Kontaktinformation