Klara Löfkvist

Senast ändrad: 12 september 2022

Klara Löfkvist är forskare och rådgivare inom hortikultur och växtskydd vid HIR Skåne. Hon arbetar även på deltid med forskningssamverkan och kunskapsförmedling för Epok.

Klara har jobbat med såväl rådgivning som forskning inom trädgårdsbranschen i snart 20 år, och lett många tillämpade projekt. Klara läste först till hortonom, jobbade sedan som rådgivare och doktorerade som industridoktorand 2010. Hon fortsatte sedan att forska och jobbar nu med flera tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom växtskydd av trädgårdsgrödor men också som rådgivare för HIR Skåne. Hon arbetar 20 procent för Epok med kunskapsförmedling, kommunikation och forskningssamverkan.