Klara Löfkvist

Senast ändrad: 10 januari 2019
KlaraLofkvistKvadrat.jpg

Klara Löfkvist är forskare inom hortikultur och växtskydd vid RISE, Research Institutes of Sweden i Lund. Hon arbetar även på deltid med forskningssamverkan och kunskapsförmedling för EPOK.

Klara har jobbat med såväl rådgivning som forskning inom trädgårdsbranschen i snart 20 år, och lett många tillämpade projekt. Klara läste först till hortonom, jobbade sedan som rådgivare och doktorerade som industridoktorand 2010. Hon fortsatte sedan att forska och jobbar nu med flera tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom växtskydd av trädgårdsgrödor för RISE i Lund. Hon arbetar 20 procent för EPOK med kunskapsförmedling, kommunikation och forskningssamverkan.
Sidansvarig: Workshop om växtskyddsmedel i ekologisk odling – användning, nytta och risker