Stefan Gunnarsson

Senast ändrad: 11 december 2023

Stefans uppdrag hos Epok handlade om fjäderfä och gris och varade åren 2011–2015.

Stefan tog veterinärexamen 1992 och har sedan dess forskat och undervisat i hur inhysning och skötsel påverkar husdjurens hälsa och beteende (husdjurshygien) vid SLU i Skara. År 2000 lade han fram sin avhandling om djurhälsa och beteende hos värphöns, som hålls i system för frigående höns. Stefan har under perioder vikarierat som distriktsveterinär och länsveterinär. Efter disputationn har han förutom att bedriva forskning på värphöns, även arbetat med projekt om djurhälsa och djurskydd hos grisar och nötkreatur. Dessutom är Stefan mycket intresserad av uthållighetsfrågor inom livsmedelsproduktionen (Mat21) och av filosofi kring djurs och människors hälsa, samt etik och klimatförändringar. År 2009 blev han docent i husdjurshygien.

 

Läs mer på Stefans CV-sida >

Fakta:

Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur. Hösten 2015 samlade EPOK under ledning av Stefan Gunnarsson, universitetslektor i uthållig djurproduktion i stora besättningar och tidigare medarbetare vid EPOK, ett antal experter inom antibiotikaresistens, smittskydd och ekologisk djurhållning för en workshop på KSLA i Stockholm. Denna skrift är en faktasammanställning från denna workshop.

Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk. Den genetiska mångfalden på våra åkrar och i våra ladugårdar minskar. Dagens växtförädling och husdjursavel är koncentrerad till några få globala företag. Passar de högavkastande sorterna och raserna som står till buds för ekologiskproduktion? Om inte – vad kan vi göra åt det? Ulf Nilsson, Anna Wallenbeck & Stefan Gunnarsson 2015.

Utevistelse – Fjäderfä, fakta från seminariet "Det är inne att vara ute", Stefan Gunnarsson (redaktör), EPOK 2013 – Faktablad


Kontaktinformation