SLU-nyhet

Effekt av hönsgödsel kartlagd

Publicerad: 12 januari 2011

Sofia Delin vid SLU har funnit att gödslingseffekten av totalkvävet i höns- och kycklinggödsel är 30–40 procent av gödslingseffekten av totalkvävet i mineralgödsel.

Studierna tyder på att både spridning på vårvintern och i vårbruket är tidigt nog för att kvävet ska bli tillgängligt för en vårgröda. Forskningen visar också att man inte kan basera gödslingsrekommendationer på fjäderfägödselns ammoniuminnehåll som man gör med många andra stallgödselslag. Kväveefekten måste beräknas på det totala innehållet av kväve.

Forskningsprojektet "Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel" finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning.


Kontaktinformation