SLU-nyhet

Naturvårdsverket vill minska köttkonsumtionen

Publicerad: 30 november 2011

Köttkonsumtionens klimatpåverkan är titeln på en ny rapport från Naturvårdsverket. Drivkrafter och styrmedel är undertiteln på rapporten som bland mycket annat presenterar idéer om klimatregler i EU:s regelverk för ekologisk djurproduktion.

Under perioden 1990-2005 ökade köttkonsumtion i Sverige med 50%. Naturvårdsverket belyser i rapporten att köttkonsumtionens andel av växthusgasutsläppen från livsmedel är betydande och att potentialen att minska köttets klimatpåverkan är större via minskad konsumtion än via ändringar i den svenska köttproduktionen. Idag saknas styrmedel för minskad köttkonsumtion nästan helt. Istället finns en rad stöd till köttproduktion, såsom t.ex. stöd till ekologisk animalieproduktion och skolmjölkstödet.

Rapporten går igenom ett antal möjliga styrmedel och konstaterar att för minskad klimatpåverkan från köttkonsumtion kan det behövas paket av olika styrmedel som tillsammans stegvis drar mot en konsumtion med högre andel vegetabilier. Dessutom kan det också vara intressant att införa klimatregler i t.ex. det EU-ekologiska regelverket för att klimatoptimera den köttproduktion som finns.


Kontaktinformation