SLU-nyhet

EU-projekt om hälsa och välfärd hos ekohöns

Publicerad: 13 december 2011

Healthyhen är ett tre-årigt europeiskt samarbetsprojekt kring hälsa och välfärd hos ekologiska höns. Projektet som startar i december 2011 ska samla in data från ekologiska värphöns i 8 länder: Belgien, Holland, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Italien, Danmark och Sverige.

Projektet syftar till att utveckla åtgärder och råd för att förbättra hälsa och djurvälfärd hos hönsen. För att kunna göra detta ska man identifiera riskfaktorer i skötsel och miljö på de olika gårdarna. Bland annat kommer förekomsten av fjäderhackning, fotskador, böjda bröstben och parasiter att studeras. Projektet är det första där information om ekologiska värphöns i europeiska länder kommer att samlas in. Den svenska delen av projektet finansieras av Formas.

Fakta:

Healthyhen ingår i EU:s samordnade forskningsprogram Core Organic II


Kontaktinformation