SLU-nyhet

Åtta forskare knutna till EPOK

Publicerad: 07 mars 2011

EPOK har knutit till sig åtta forskare som ska arbeta med forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation.

– Jag är glad att kunna hälsa våra nya medarbetare välkommna säger Maria Wivstad, föreståndare för EPOK.

– Nu när forskarna är på plats kan vårt kunskapscentrum på allvar ta tag i arbetet med att samla och sprida den kunskap som finns om ekologisk produktion och konsumtion bland både forskare och andra yrkeskategorier, säger Maria.

– Vår ambition är att nå många olika målgrupper, från konsumenter och politiker till rådgivare och lantbrukare, säger Maria.

Forskarnas uppdrag hos EPOK omfattar 25 procent av en heltid. Uppdragen är indelade i sex olika områden och bemannas av följande personer:

Gris och fjäderfä
Anna Wallenbeck, Inst för husdjursgenetik, SLU Uppsala

Gris och fjäderfä
Stefan Gunnarsson, Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara

Kretslopp, växtnäring
Siri Caspersen, Område Hortikultur, SLU Alnarp

Växtskydd, ekosystemtjänster
Johan Ahnström, Inst för ekologi, SLU Uppsala

Livsmedelskvalitet, mat-hälsa
Axel Mie, Karolinska Institutet

Ekonom och marknad
Ruben Hoffmann, Inst för ekonomi, SLU Uppsala

Systemanalys av miljöpåverkan och resurshushållning
Cecilia Sundberg och Elin Röös (delar på uppdraget), Inst för energi och teknik, SLU, Uppsala


Kontaktinformation