SLU-nyhet

Solroskaka till fjäderfä är ett proteinfodermedel till ekohöns

Publicerad: 20 maj 2011

Helena Wall och Robin Kalmendal har i försök på Funbo-Lövsta forskningscentrum testat inblandning av solroskaka i olika mängder till slaktkycklingar och värphöns. Studierna visar att solroskaka, trots det relativa höga fiberinnehållet, är ett alternativt proteinfodermedel till ekologiska fjäderfän.

Inblandning med 26 procent solroskaka i fodret till värphöns gav inte färre ägg i jämförelse med kontrollfodret. Solroskakan gav ett ökat foderutnyttjande men också en ökad risk för kladdig gödsel på grund av solroskakans höga innehåll av lösliga fibrer. Det kan skapa sämre hygien hos hönsen. En sidoeffekt i försöket var att tillgång till grovfoder gav färre hackskador i kloakregionen jämfört med försöksled som var utan grovfoder. Liten tillgång till ekologisk solroskaka begränsar användningen för närvarande. Läs mer i rapporten 100 procent ekologiskt fjäderfäfoder.


Kontaktinformation