SLU-nyhet

Effektiv betesdrift med automatiskt mjölkningssystem

Publicerad: 24 maj 2011

Hushållningssällskapet i Kristianstad har i ett projekt dokumenterat betesdriften på gårdar med ekologisk mjölkproduktion och automatisk mjölkningssystem (AMS).

Rapporten Ekologisk mjölkproduktionProjektet visar att olika ansatser kan leda till lyckad betesdrift med AMS. Alla gårdar var överens om att det viktigaste är att hålla en bra kvalitet på betet och styra fodermängderna på stall för att systemet skall fungera. Exempel från fem olika gårdar. Läs mer om resultaten från projektet i skriften Ekologisk mjölkproduktion.


Kontaktinformation