SLU-nyhet

LRF inkluderar ekologisk produktion

Publicerad: 24 januari 2012

När Jan Eksvärd förklarade LRF:s position om eko/konventionellt så gjorde han det utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Båda produktionsformerna kan utvecklas och inspirera varandra och LRF stöder företagaren oavsett inrikting.

Ultuna studentkårs lokal var fullpackad när Jan Eksvärd, senior expert för hållbar utveckling på LRF höll lunchseminarium för EPOK. Temat för dagen var om svenska bönder inte vill eller kan ta en större del av tillväxten på ekomarknaden.

Jan började med att berätta om LRF och arbetet med hållbarhet, han klargjorde att det inte finns någon konflikt mellan ekologiskt och konventionellt utifrån LRF:s synvinkel. Alla olika produktionsformer kan berika varandra, och ur hållbarhetssynpunkt är ingen perfekt i dagsläget.

Svaret på frågan om Sveriges bönder och eko var enligt Jan att de vill absolut odla ekologiskt, men att bönderna alltid är rationella och tar hänsyn till sina förutsättningar. Dessutom tar det alltid tid. När en lantbrukare bestämt sig tar det upp till två år innan omläggningen till ekologisk produktion är klar.

Publik på lunchseminarium
Många studenter passade på att fråga Jan Eksvärd om LRF och ekologisk produktion. Foto: Pelle Fredriksson


Kontaktinformation