SLU-nyhet

Bekämpningsmedel och barn i Nicaragua

Publicerad: 24 oktober 2012

Barn i fattiga jordbruksområden i Nicaragua är utsatta för höga halter av bekämpningsmedel, speciellt om föräldrarna bedriver självhushållsjordbruk. Exponering för organofosfater och pyretroider påverkar barnens kognitiva utveckling negativt. Detta konstaterar Teresa Rodriguez i sin färska avhandling.

I fyra delarbeten undersöker Teresa Rodriguez den kort- och långsiktiga exponeringen för olika bekämpningsmedel av barn till lantbrukare i Nicaragua, samt vilka konsekvenser denna exponering har för barnens kognitiva utveckling

Theresa konstaterar att barn i fattiga jordbruksområden är utsatta för höga halter av bekämpningsmedel, speciellt om föräldrarna bedriver självhushållsjordbruk. Exponering för organofosfater och pyretroider påverkar barnens kognitiva utveckling negativt.

I studien ingick totalt 132 barn. Bland resultaten märks att exponeringen för organofosfater, en grupp insektsbekämpningsmedel, under graviditeten ledde till sämre arbetsminne vid 7-9 år. Exponeringen för pyretroider under första levnadsåret var förknippat med sämre ”perceptuell funktion” (analys av linjer, ytor med mera i ett test för kognitiv utveckling) vid 7-9 års ålder, samt hos flickor med högre risk för hyperaktivitet och ADHD vid samma ålder.

En analys av vad dessa resultat betyder för svenska konsumenter ingick inte i avhandlingsarbete. Rester av de undersökta bekämpningsmedlen hittas regelbundet i Livsmedelsverkets stickprover, dock är exponeringen via maten för svenska barn sannolikt mycket lägre än för barn till jordbrukare i Nicaragua.

Resultaten i denna avhandling kan dock även ses i samband med tidigare, mera omfattande studier som visar att exponering för organofosfater under graviditet påverkar den kognitiva utvecklingen negativt för barn även i studier av allmänbefolkningen (dvs icke jordbrukare), se tidigare nyhet från 2011

Fakta:

Teresa Rodriguez vid Uppsala Universitet har precis lagt fram sin avhandling med titeln ”Environmental Pesticide Exposure and Neurobehavioral Effects among Children of Nicaraguan Agricultural Workers”.

Avhandlingen kommer att försvaras offentligen (på engelska) på torsdag den 15 november kl 9.00 i Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40 A i Uppsala.


Kontaktinformation