SLU-nyhet

Siffror om ekologisk produktion och hållbarhet

Publicerad: 05 oktober 2012

SCB har samlat statistik för att ge en översiktlig bild av jordbrukets utveckling i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv. Ekologisk produktion har fått ett eget kapitel.

Kapitlet om ekologisk produktion i Hållbarhet i svenskt jordbruk redovisar målen för ekologisk produktion. Statistiken visar hur andelen ekologiskt odlad areal och ekologiska djur har ökat.

Källorna till statistiken om ekologisk produktion är bland annat tidigare publicerad statistik från Jordbruksverket,  Ekologisk växtodling 2010 samt på uppgifter från Miljömålsportalen. Det finns också ett avsnitt om marknaden.

Vi har flera mål om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart jordbruk. Statistiken kan hjälpa oss att följa utvecklingen. Statistiken är sammanställd av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF.


Nyheten är i sin helhet tagen från Jordbruksverkets Ekobrev 2012-10-05.


Kontaktinformation