SLU-nyhet

Ekologiska odlingssystem som drivkraft för förändring

Publicerad: 07 november 2012

Den 21-23 augusti 2013 i Danmark ordnas NJF seminar 461 "Organic farming systems as a driver for change" en internationell forskarkonferens. Papers och postrar ska vara inlämnade senast den 15 februari.

Ett syfte med seminariet är att visa hur forskning kring ekologisk produktion har bidragit, eller kan bidra till att möta de många och allvarliga utmaningar som vi står inför för att skydda vår miljö och att säkerställa en tillfredsställande levnadsstandard för alla. Samtidigt betonas behoven av förbättringar i praktiska jordbrukssystem, både stöd till jordbrukare och utveckling av ekologiskt jordbruk i en hållbar riktning.

Seminariet anordnas med följande fyra spår:
1. Societal and economic viability
2. Transition to renewable resources 
3. Nutrient sufficiency and management in farming systems 
4. Productivity and sustainable production levels in animal and crop production

Konferensen ordnas av NJF i samarbete med ICROFS – International Centre for Research in Organic Food Systems i Danmark och EPOK – Centrum för ekologisk produkton och konsumtion vid SLU.


Kontaktinformation