SLU-nyhet

Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk på remiss

Publicerad: 07 november 2012

I slutet av vecka 46 skickas "Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk" ut på en öppen remiss. EPOK har tagit fram forskningsagendan i en bred process med många olika aktörer inblandade.

Forskningsagendan är en fortsättning på arbetet med koordinering av forskning inom ekologiskt lantbruk som CUL – Centrum för uthålligt lantbruk tidigare ansvarade för. Efter avvecklingen av CUL under 2010 har EPOK tagit över ansvaret för forskningskoordinering.

Fyra treåriga ramprogram för forskning om ekologisk produktion och konsumtion har tagits fram av CUL sedan år 2000. Den nya forskningsagendan som tar vid lyfter fram tidigare aktuella kunskapsområden där forskningsinsatser fortfarande behövs men prioriterar också nya områden.

Remissen som också publiceras på hemsidan från vecka 47 är öppen för alla intresserade.


Kontaktinformation