SLU-nyhet

Äggulan unik i ekoägg

Publicerad: 22 februari 2012

Karotenoidernas sammansättning i äggulan utgör ett unikt "fingeravtryck" som särskiljer ekologiska från konventionella ägg. Forskare från Nederländerna, Nya Zeeland och Spanien har tagit fram analysverktyget.

En forskargrupp från Nederländerna, Nya Zeeland och Spanien har tagit fram ett verktyg för att säkerställa att ekologiska ägg är ekologiska. Verktyget bygger på kemisk analys av äggulans innehåll av karotenoider.

Karotenoider är en grupp av cirka 600 naturligt förekommande färgämnen, som bland annat ger äggulan sin gula färg. Beroende på fodret får höns i sig karotenoiderna på olika sätt: Hos ekologiska höns kommer de från foderväxter, medan konventionella höns ofta får sina karoteinoider från arificiella fodertillsatser.

Analys som komplement i ekokontroll
Forskarna menar att denna metod skulle kunna utvecklas till ett komplement till dagens spårning för att säkerställa att ekologiska ägg i affären verkligen är ekologiska. I nuläget kostar en karotenoidanalys ca 75 Euro, denna prislapp skulle dock sjunka om man genomför många analyser.

Verifiering av ekologiska produkter genom kemiska analyser är fortfarande i sin linda; den här studien är en av de första som pekar på att det är praktiskt genomförbart och dessutom till ett inte alltför högt pris.

Utformning av verktyget
Genom att mäta innehållet av 10 olika karotenoider i äggula från 24 ekologiska och 24 konventionella (12 frigående inomhus och 12 frigående inomhus med tillgång till utevistelse) insamlade från hönsgårdar i Nederländerna, kunde forskarna hitta ett ”fingeravtryck” som skiljer ekologiskt och konventionellt producerade ägg med hjälp av äggets karotenoid-sammansättning.

Av ytterliggare 36 ägg (12 ekologiska, 12 frigående inomhus och 12 frigående inomhus med tillgång till utevistelse) från Nederländerna och Nya Zeeland, främst inköpta i vanliga butiker, kunde sedan 35 klassificeras korrekt med hjälp av det existerande fingeravtrycket i ekologiskt och konventionellt.

En relaterad studie om fettsyrasammansättning i äggula
Ett forskartteam från Nederländerna har i en annan studie försökt skilja på ekologiska och konventionella ägg med hjälp av fettsyrasammansättningen i äggulan. Ett fettsyra-”fingeravtryck” skapades med hjälp av 24 ägg från ekologiska och 24 ägg från konventionella gårdar (12 frigående inomhus, 12 frigående inomhus med tillgång till utevistelse). I studien klassificerades 92% av de ekologiska och 87,5% av de konventionella äggen korrekt.

Ekologiska höns och även konventionella höns med tillgång till utevistelse har tillgång till dagsljus och till andra foderkällor än hönsfodret (exempelvis maskar).  Samtidigt skiljer sig också sammansättningen i ekologisk och konventionellt hönsfoder åt. Forskarna menar att dessa skillnader ligger bakom skillnaderna i äggens fettsyraprofil.


Kontaktinformation