SLU-nyhet

LRF agerar för ökad proteinfoderodling

Publicerad: 23 februari 2012

LRF agerar för att öka intresset för närodlat proteinfoder. De lanserar en handbok med tips, odlingskalkyler och råd kring odling och utfodring.

I slutet av januari skrev vi här i EPOK:s nyheter om studien som visade att bristen på ekologiskt foder motsvarar intäkter med värdet 90 miljoner kronor. Nu presenterar LRF handboken Goda affärer med nära protein och kortfilmer som de distribuerar kostnadsfritt.

Så här skriver de i sin presentation

Det råder stor brist på svenskodlat ekologiskt foder. I nuläget missar svenskt jordbruk 90 miljoner kronor i intäkter genom att importera det foder vi skulle kunna odla själva. Ekologiskt odlade åkerbönor, ärter och spannmål betalar sig snabbt och för både djurägare och växtodlare kan odling vara väldigt lönsam.

Odlingen av baljväxter har ökat på senare år och det finns potential för ytterligare ökning av odlingen. Förra året odlades 132 000 hektar oljeväxter, ärter och åkerbönor i Sverige. En areal som kan vara 146 000 hektar större utan att vallarealen behöver påverkas. Många län i södra Sverige skulle kunna bli helt självförsörjande på protein om proteinhalten i vallen ökade något och om odlingen av balj- och oljeväxter maximerades.

I ekologisk odling har man mest att vinna ekonomiskt på att antingen odla sitt eget foder till sina djur eller att odla för avsalu. Vid ett kvävepris på 20 kr/kg och en betalning för ett kg såld korn på 2,25 kr, tjänar man på att odla åkerbönor istället för vårkorn redan vid ett åkerbönspris på 2,26 kr.

Bristen på ekologiskt foder i Sverige är stor. Resultat från Ekologiska Lantbrukarnas studie ”Regional balans för ekologiskt foder” visar att det ekonomiskt sett är ett slöseri att importera fodermedel som skulle kunna produceras i Sverige med god lönsamhet. Lantbruksekonomen Lars Jonasson visar i sina beräkningar att lönsamheten för ekologiska fodermedel, sett gröda för gröda, är i snitt 1600 kr högre per hektar än motsvarande konventionell gröda.

Foderbristen i Sverige motsvarar 55 000 hektar spannmål och proteingrödor som skulle kunna ge 90 miljoner kronor i ökad intäkt till svenskt jordbruk.  Bristen på ekologisk spannmål är som störst i södra Sverige och mellersta Norrland, medan ett visst överskott finns i Uppsala län och Västra Götaland. Sett till landet som helhet behövs ca 25 000 hektar spannmål för att täcka bristen. Vad gäller proteinfodergrödor råder stor brist i hela Sverige. Hela studien kan läsas på: http://www.ekolantbruk.se/pdf/62885.pdf

Nu ger LRF ut boken Goda affärer med nära protein och i den kan man läsa om rådgivares tips, odlingskalkyler för proteingrödor och råd kring odling och utfodring. En DVD som innehåller tre kortfilmer om bönder som producerar sitt eget protein kan beställas genom att kontakta Helena Allard: helena.allard@lrf.se, tel. 08-787 51 80. Boken kan beställas via 08-550 949 80 eller info@distributionsservice.se. Uppge beställningsnummer 42185

Aktiviteter för producenter kommer att ske runtom i landet under hela 2012. Håll ögonen öppna för mer information på LRF:s regioners hemsidor eller kontakta LRF:s företagarcoacher.

Projektet är ett samarbete med Svensk Mjölk och Ekologiska Lantbrukarna.

 

 

Fakta:

För ytterligare information kontakta Helena Allard, LRF


Kontaktinformation