SLU-nyhet

Bekämpningsmedel påverkar ofödda barn

Publicerad: 24 april 2012

Tidigare bröstutveckling hos flickor och förminskade könsorgan hos pojkar är effekter av att modern exponerats för bekämpningsmedel. Två färska studier av danska växthusarbetare visar allvarliga resultat.

Enligt två färska danska studier är det reproduktiva systemet påverkat hos barn till mödrar som var exponerade för bekämpningsmedel under graviditeten. Döttrar till mödrar som var exponerade för bekämpningsmedel under graviditeten hade en cirka ett år tidigare bröstutveckling jämfört med döttrar till icke-exponerade mödrar och jämfört med en dansk referenspopulation. Söner till högexponerade mödrar hade mindre testiklar och kortare penis än söner till icke-exponerade mödrar.

De två studierna är utförda i familjer där modern arbetade i växthus under graviditeten. Studiedeltagarna rekryterades bland gravida kvinnor som arbetade i växthus. Kvinnorna blev indelade i yrkesmässigt hög-, medel-, samt icke-exponerade. Hög- och medelexponerade kvinnor bytte till andra arbetsuppgifter efter ca 40 dagar (median) efter graviditetens början.

Antal och sort av bekämpningsmedel tog studien ingen hänsyn till.

Forskarna skriver att det är oklart om de uppmätta effekterna innebär långtidskonsekvenser för barnens fertilitet.

Det är värt att notera att endokrina (= hormonstörande) effekter ännu inte ingår i riskbedömningen som ligger till grund för godkännande av bekämpningsmedel.

Forskarna skriver inte vilka eventuella konsekvenser deras resultat har för konsumenter som är exponerade för bekämpningsmedel via maten.


Kontaktinformation