SLU-nyhet

Forskare tränade att bedöma ekologiska värphöns i Skara

Publicerad: 05 juni 2012

Den 23-25 maj träffades 17 forskare från 8 europeiska länder för ett möte inom Core Organic-projektet "Healthy Hens" på Husdjurens miljö och hälsa vid SLU Skara.

Projektet  Healthy Hens  kommer att genomföra datainsamling om från ekologiska värphönsbesättningar i de 8 deltagande länderna (Belgien, Danmark, Holland, Italien, Storbritannien, Tyskland, Österrike  och Sverige).

Datasamlingen omfattar uppgifter om inhysning, skötsel, produktion och djurhälsa, och den databas som skapas kommer att användas för att analysera riskfaktorer för uppkomst av olika sjukdomsproblem hos ekologiska värphöns.  Projektet är det första där djurhälsodata från ekologiska besättningar i Europa samlas in på ett enhetligt sätt.

Det är viktigt att det protokoll som utvecklats i projektet används på samma sätt och att bedömare i de olika länderna bedömer så enhetligt som möjligt. För att kalibrera sina bedömningar var projektgruppen ute i en ekologisk besättning i Skaratrakten  under två dagar. Resultaten från en klinisk bedömningen av hönsen analyserades på plats och för de delar där spridningen i bedömning var stor gjordes en riktad träning för att uppnår så stor samstämmighet som möjligt.

Gårdsbesöken genomfördes den 24-25 maj i strålande solsken, och våra italienska deltagare konstaterade att det var varmare än i Italien dessa dagar.

Stefan Gunnarsson, Inst. f. Husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara, är projektledare för den svenska delen av projektet.


Kontaktinformation