SLU-nyhet

Små skördeskillnader mellan eko och konventionellt för perenner och baljväxter

Publicerad: 19 juni 2012

I en studie publicerad i Nature har forskare jämfört skördenivåer mellan ekologisk och konventionell produktion på global nivå. 316 jämförelser från 62 olika platser och 34 olika grödor inkluderades i studien som visade att i snitt är de ekologiska skördarna 25 % lägre än de konventionella.

Variationen mellan olika typer av grödor är dock stor. Skördeskillnader för perenner och baljväxter var små och inte signifikanta, medan för ekologiska spannmål och grönsaker var skördarna 26 % respektive 33 % lägre. Brist på kväve var en starkt bidragande orsak till skördeskillnaden.

Författarna skriver vidare att ekologisk produktion presterade bättre än konventionella under torra förhållanden. Till skillnad från många tidigare studier som visat på högre skördar för ekologisk produktion i utvecklingsländer, visar denna meta-analys på lägre skördar för eko i dessa länder (-43 % istället för +80 %). Detta förklaras av att tidigare studier jämfört ekologisk produktion med konventionella system med låg nivå av insatsvaror, medan i denna studie har man jämfört med konventionella system med höga insatser. Författarna pekar på ett behov av mer fullständiga skördeförsök över långa tidsserier i tropiska förhållanden.


Kontaktinformation