SLU-nyhet

Fältvandring: Ekologisk odling av blåbär och hallon

Publicerad: 12 september 2012

Försöksstationen i Rånna (SLU) anordnade ihop med Jordbruksverket en välbesökt informationsdag den 28 augusti där pågående försök visades upp för odlare och rådgivare. Verksamheten på Rånna är inriktad mot försök i bärodling.

Verksamhetsledaren Birgitta Svensson förevisade försök med ekologiskt odlade trädgårdsblåbär, s.k. amerikanska blåbär, och hallon. Tre olika sorters trädgårdsblåbär (sorterna Duke, Reka och Northblue) provodlades i två olika substrat (torv med inblandad bark samt torv och bark som också blandats med skogsjord) både i plasttunnel och på friland i ett pågående forskningsprojekt. De preliminära resultaten påvisar sortskillnader men att substratval var av mindre betydelse för avkastning. I plasttunnel utvecklades plantorna snabbare men detta påverkade inte skördenivåerna nämnvärt. Försöket med trädgårdsblåbär fortgår fram till 2013.

I hallon pågick dels sortförsök med både höst- och sommarhallon men även utvärdering av ekologiskt växtskydd för hallon odlade i tunnel. Tunnelodlade hallon får ofta problem med hallongallkvalster (sommarhallon) och bladlöss (sommar- och hösthallon). För att minska problemen med dessa skadegörare testas olika fysikaliskt verkande produkter i ett forskningsprojekt som pågår fram till 2014.

Fältvandringen avslutades med uppskattad provsmakning av olika sorters blåbär, hallon och björnbär.

Hallon och björnbär
Olika sorters hallon och björnbär. Foto: Ulf Nilsson

Tunnelodling av hallon
Tunnelodling av hallon. Foto: Ulf Nilsson


Kontaktinformation