SLU-nyhet

Exjobb om ekogrisars benhälsa

Publicerad: 30 januari 2013

Benhälsan påverkades inte mycket av faderns ras, däremot hade besättning, kön, säsong och ålder viss effekt. Resultaten visar också vad som kan påverka vikt och tillväxt.

I sitt examensarbete har husdjursagronomstudent Christina Eliasson undersökt benhälsa hos grisar i kommersiella ekologiska besättningar. Resultaten visar att faderras har liten effekt på grisarnas rörelser och exteriör medan besättning, kön, säsong, ålder och bedömningstillfälle hade viss effekt. Resultaten visar också att vikt och tillväxt påverkades av faderras, besättning, kön och säsong.


Kontaktinformation