SLU-nyhet

Rikt landskap viktigare än odlingsmetoden

Publicerad: 23 oktober 2013

Pollinerande insekter trivs bäst i varierade landskap och odlingsmetoden har mindre betydelse för antalet arter. Men på mer enformiga jordbruksmarker kan ekologisk odling bidra till en större bredd av pollinerande insekter.

”Hur påverkar odlingsmetod och landskapstyp artsammansättningen av pollinerande insekter?”
Denna fråga försökte forskare på Lunds universitet svara på i en studie som utförts i Skåne. De fann att på odlingsfält som låg i mer varierade landskap fanns det fler arter av pollinerande insekter men att artantalet minskade i takt med att landskapet blev mindre varierat. Minskningen var tydligast på fält som odlades konventionellt medan ekologiska fält i högre grad kunde behålla bredden av pollinerande insekter. Däremot var det ingen tydlig skillnad i artsammansättningen av pollinerande insekter mellan ekologiska och konventionella fält om de låg i ett varierat landskap. 


Kontaktinformation