SLU-nyhet

Säker hantering av nötkreatur ger bättre arbetsmiljö

Publicerad: 09 oktober 2013

Med en enkel metod för hur man driver nötkreatur utomhus kan man och undvika stress och farliga situationer för både människor och djur.

Betande nötkreatur är en förutsättning för öppna jordbrukslandskap. Hantering av nötkreatur som hålls extensivt är dock ett arbetsmiljöproblem eftersom det medför stora skaderisker.

I ett pågående forsknings projekt har forskare och nötköttsproducenter tillsammans lärt sig och utvärderat en effektiv metod för att reducera dessa risker, low stress stockhandling (LSS-metoden). Preliminära resultat som presenterades vid NJF seminariet ”Organic Farming Systems as a Driver for Change” visar att LSS-metoden minskar både tiden det tar att driva djuren (till exempel ombord på en transportvagn) och antalet potentiella skadeincidenter.


Kontaktinformation