SLU-nyhet

Formas avsätter 48 miljoner till ekoforskning

Publicerad: 20 november 2013

Formas kommer avsätta 12 miljoner kronor per år i fyra år (2014–2017) för en utlysning inom ekologisk produktion och konsumtion. Utlysningen kommer att öppna vid årsskiftet. Sista ansökningsdatum: 2014-03-14, beslutsdatum: 2014-09-15.

FormasDen forskning som Formas finansierar i denna utlysning ska vara relevant för näringen med anknytning till ekologisk produktion och konsumtion. Forskningen kan omfatta olika delar av hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädling, marknad och konsumtion. Forskning är därmed aktuellt från många vetenskapsområden och får gärna vara ämnesövergripande.

För vägledning av relevans används ”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 – Forskningsutmaningar och kunskapsbehov inom ekologisk produktion och ekologisk mat” som tagits fram av Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK (SLU). Agendan har tagits fram i en öppen process med intressenter inom livsmedelskedjan (inklusive lantbruket) i dialog med forskare och forskningsfinansiärer. Agendan tar fasta på de viktigaste framtida utmaningarna och kunskapsbehoven för den ekologiska livsmedelskedjans väg mot ökad hållbarhet, effektivitet och miljö- och samhällsnytta.


Kontaktinformation