SLU-nyhet

Rapport om rötrest från biogas i ekologisk produktion

Publicerad: 05 december 2013

Att sluta kretsloppen och utnyttja växtnäringspotentialen i olika restprodukter är en central tanke i ekologisk produktion. Därför är rötrest från biogasanläggningar ett intressant gödselmedel. Rötresten kan också tillföra ett mer tillgängligt kväve doserat efter grödans behov.

Nu går det att ladda hem den senaste kunskapssyntesen från EPOK. Rapporten heter "Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologisk produktion", författare är Eva Salomon och Maria Wivstad.

I rapporten hittar du följande kapitel:

  • Biogasproduktion och användning av rötrest
  • Kväve och fosformängder i olika organiska restprodukter
  • Potentialen för cirkulation av kväve och fosfor vid rötning
  • Biogas som främjar kretsloppet av växtnäring

Citat ur förordet:
"Syftet med denna skrift är att bidra till att kunskap kommer ut kring möjligheter att förbättra hushållningen med växtnäring vid användning av rötrest från biogasproduktion på ekologiska gårdar. I skriften sammanställs dagsaktuell kunskap och även praktiska erfarenheter kring användning av rötrest. Bland annat presenteras förslag till rekommendationer om hur rötresten ska hanteras och användas för att nå hög avkastning och minimal miljöpåverkan."


Kontaktinformation