SLU-nyhet

Tips från bönderna själva i "101 Proteintips"

Publicerad: 13 februari 2013

Maxa vallodlingen, rosta bönor, mera grovfoder och envisa ärter i norr. Idéerna i ”101 Proteintips” kommer från bönder i hela Sverige. I boken får du tips på strategier och/eller grödor som kan öka användningen av inhemskt proteinfoder och minska beroendet av import.

Boken innehåller 101 tips och idéer om hur odling, handel och användning av närproducerat protein kan öka. Tipsen har samlats in från gårdar i hela Sverige under hösten 2012.

Syftet med boken är att förmedla bra idéer från bönder som ökar sin lönsamhet och får tryggare foderförsörjning genom en medveten satsning på en större andel eget eller lokalt protein. Tipsen visar att det går att odla proteingrödor i hela Sverige och producera mycket mer protein via vallen än vad som görs i dag.

Boken är ett samarbete mellan LRF, Ekologiska Lantbrukarna och Växa Sverige.


Kontaktinformation