SLU-nyhet

EPOK:s Maria Wivstad i styrelsen för ny internationell organisation

Publicerad: 21 februari 2013

Fredagen 15/2 bildades organisationen TIPI – the Technology Innovation Platform of IFOAM*. TIPI ska främja global samverkan inom forskningen om ekologiskt lantbruk samt engagera och involvera alla som drar nytta av denna forskning runtom i världen.

TIPI ska underlätta kunskapsutbyte och stimulera tillämpning av vetenskaplig kunskap som är i linje med det ekologiska lantbrukets principer.

– Jag ser bildandet av TIPI som ett viktigt steg på vägen för ekologiskt lantbruk att bli ett system som grundar sig på "bästa praxis" och trovärdig vetenskap, säger IFOAM:s ordförande André Leu.

Leu kan se följande områden för TIPI att prioritera: avkastning, kolinlagring i mark, "eko-funktionell intensifiering", åtgärder efter skörd, ekonomi samt kommunikation med det bredare vetenskapliga samhället utanför den renodlade "eko-forskningen".

Såväl organisationer som individer verksamma i hela livsmedelskedjan kan gå med i TIPI och redan på fredagen hade 36 organisationer samt några fristående personer anmält sig som medlemmar.

TIPI ska fungera som ett informellt nätverk där medlemmarna själva utvecklar mål, strategier och aktiviteter.

Maria Wivstad, föreståndare vid EPOK, blev invald i styrelsen.

*International Federation of Organic Agriculture Movements


Kontaktinformation