SLU-nyhet

Inspirerande möte om ekoforskning

Publicerad: 25 april 2013

Forskning om ekologiskt produktion var i fokus den 24 april när EPOK samlade till möte om riktade utlysningar, forskningsagenda och samverkan. De närvarande forskarna fick bidra med inspel om tvärvetenskap och aktörssamverkan.

Omkring 40 forskare mötte upp när EPOK samlade till inspirationsmöte inför kommande forskningsutlysningar inom ekologisk produktion och konsumtion.

Maria Wivstad presenterade bakgrund och motiv till att det finns riktade medel till forskning om ekologiskt lantbruk. Därefter redogjorde hon kort om processen som ledde fram till den gällande forskningsagendan för ekologiskt lantbruk.

Maria fortsatte med att presentera övergripande teman och fokusområden i forskningsagendan. Eva Salomon, Anna Wallenbeck och Elin Röös bidrog med exempel på prioriterade kunskapsbehov som lyfts fram.

Ann-Charlotte Wallenhammar från Hushållningssällskapet/HS Konsult AB bidrog med perspektiv från praktiken när hon beskrev nyckelproblem i den ekologiska växtodlingen.

Mellan föredragningarna fick alla närvarande diskutera i smågrupper kring frågorna:
– Hur kan man främja samarbetet mellan institutioner och fakulteter och skapa mer tvärvetenskap? 
– Hur kan man fånga upp frågor och behov från näringen?

Engagemanget var stort och behovet av att hitta forum för att utveckla samarbeten och samverkan var uppenbart.


Kontaktinformation