SLU-nyhet

EPOK ordnar seminarium om musslor

Publicerad: 13 maj 2013

Musslor till foder, mat, vattenrening och jordförbättring – hur fungerar det och vad återstår att göra? Musslor odlas relativt enkelt och renar hav eller insjöar från näringsämnen som kan orsaka övergödning. Musslor är bra mat för människor, men tyvärr är efterfrågan begränsad. Det gör att andra användningsområden behövs för att ta hand om råvaran. Av musslorna kan man framställa ett högvärdigt proteinfoder som kan ersätta fiskmjöl som idag används i ekologiskt gris- och fjäderfäfoder och i fiskfoder. Musslor som jordförbättringsmedel är en ytterligare möjlighet.

EPOK ordnar ett lunchseminarium med efterföljande fördjupande seminarium 4 juni i Uppsala. Seminariet kommer att diskutera följande frågor:

  • Vad är potentialen för musslor som mat, foder eller jordförbättring?
  • Vilka är och hur stora är mervärdena? Negativ miljöpåverkan? Målkonflikter?
  • Hur långt har vi kommit inom forskningen? Kvarvarande utmaningar?
  • Hur långt är det till implementering? Vad är en realistisk foderkostnad för musselmjöl?
  • Vad behövs från olika aktörer för att nå framgång?

Kontaktinformation