SLU-nyhet

Samodling som växtskyddstrategi

Publicerad: 08 maj 2013

I Kenya använder fler än 65 000 småskaliga bönder samodlingsstrategin ”push-pull” som växtskyddsmetod i sina majsodlingar. Push-pull bygger på att samodla med växter som genom dofter styr skadegörarna bort från grödan.

Dr. Charles MidegaDr. Charles Midega forskare på ICIPE – African Insect Science for Food and Health var inbjuden till SLU, Ultuna av Kompetenscentrum för Biologisk Bekämpning (CBC) för att presentera sitt arbete med att utveckla hållbara bekämpningsstrategier mot skadegörare som angriper majs.

Samodlingsstrategin push-pull
Charles har tillsammans med kollegor utvecklat en bekämpningsstrategi där majs samodlas med andra växter som skyddar majsplantorna från skadegörare. Strategin har de har valt att kalla push-pull (läs om strategin i denna nyhetsnotis). I Kenya är det framförallt ogräset Striga, och fjärilar som är de största problemen för bönderna.

För att hitta samodlingsväxter med eftersökta egenskaper har de varit tvungen att undersöka ett stort antal vilda växter och utvärdera hur skadegörarna påverkas av framförallt dofter och de ämnen som frisläpps från rötterna så kallade rotexudat.

Flerfunktionella samodlingsväxter
Forskarna har lyckats att hitta samodlingsväxter som påverkar skadegörarna negativt och därmed ökar skördarna. Utöver det har växterna andra bra odlingsegenskaper; de bidrar till kvävefixering och de kan användas som foder åt boskap samt locka in naturliga fiender in i majsfälten för att förstärka den biologiska bekämpningen.

Samverkan med lokala bönder är avgörande
Charles Midega poängterade hur viktigt det nära samarbete med lokala bönder har varit för att omsätta forskningsresultaten till en fungerande och användbar bekämpningsstrategi. Idag använder fler än 65 000 småskaliga bönder push-pull systemet för att skydda sina majsplantor.

Trots framgångarna fortsätter arbetet på forskningsinstitutet för att förfina strategin bland annat genom att hitta samodlingsgrödor som är mer torktåliga för att möta framtida risker med stigande temperaturer på grund av den globala uppvärmningen.


Kontaktinformation