SLU-nyhet

SLU-forskare i KRAVs vetenskapliga råd

Publicerad: 06 maj 2013

KRAV bildade nyligen ett vetenskapligt råd bestående av två kvinnor och två män som forskar i hur maten påverkar miljö, hälsa, djurens välfärd och hur företag jobbar med socialt ansvarstagande.

– KRAVs vetenskapliga råd är ett led i arbetet med att säkerställa att KRAV erbjuder tydliga mervärden utöver EU:s regler för ekologisk produktion, säger Elisabeth Gauffin, ordförande i KRAVs styrelse.

Rådets allra första ledamöter, utsedda av KRAVs styrelse och valda på minst två år, är:

  • Christel Cederberg, adjungerad professor vid Chalmers Tekniska Högskola och forskare vid SIK, Institutet för livsmedelsteknik och Bioteknik, Göteborg. Forskar i matens miljöpåverkan.
  • Stefan Gunnarsson, veterinär, docent och lektor vid SLU, Skara. Forskar i djurhälsa och djurvälfärd och är även knuten till EPOK.
  • Pia Lindeskog, nutritionist, tidigare chef för Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens Folkhälsoinstitut. Har forskat i matens hälso- och miljöpåverkan.
  • Niklas Egels Zandén, docent på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Forskar i hur företag arbetar med socialt ansvar.

Kontaktinformation