SLU-nyhet

Många nyfikna på ekologisk slaktkycklingproduktion

Publicerad: 29 januari 2014

Gensvaret från branschen var stort när Åsa Odelros, rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion, anordnade en kursdag om ekologisk slaktkycklingproduktion.

Bland deltagarna fanns såväl aktiva ekoslaktkycklingsproducenter, producenter intresserade av att börja med produktionsgrenen, intresserade restaurangägare, representanter från foder- och avelsindustrin samt forskare. Under mötet diskuterades möjligheter och utmaningar i ekologisk slaktkycklingsproduktion med ett brett perspektiv; t.ex. marknad, regelutveckling, djurhälsa, avelsmaterial.


Kontaktinformation