SLU-nyhet

Europeiskt toppmöte om ekoforskning i Stockholm

Publicerad: 22 oktober 2014

Bin som flyger ut med biologiskt växtskydd till bärblommorna samtidigt som de pollinerar. Det är ett exempel på resultat som presenterades när forskare från hela Europa träffades i Stockholm för att berätta om sina projekt.

Djurskydd, antibiotikaresistens och rester av bekämpningsmedel är frågor som engagerar många. Som ett resultat av engagemanget har intresset för ekologisk mat stadigt ökat. Den ökade konsumtionen har lett till att den ekologiskt odlade arealen har ökat med mer än en halv miljon hektar per år de senaste decennierna. I kölvattnet av detta har också forskning kring ekologisk produktion och konsumtion ökat.

Den första oktober i år ordnade EPOK på uppdrag av CORE Organic ett seminarium med syfte att låta projektledare dela med sig av kunskap från sina projekt och ge forskare chansen att nätverka med intressenter, finansiärer och varandra. Reaktionerna efter seminariet var övervägande positiva.

Titta på filmen om seminariet

Fjorton stora forskningsprojekt på på 45 minuter
I början av dagen fick varje projektledare från de 14 projekten tre minuter på sig att presentera sina viktigaste resultat. Därefter följde en workshop där projektledarna fick lite längre tid att diskutera med deltagarna som gick runt i smågrupper. 

Projektet med bin som skyddar och pollinerar bärblommor presenterades i en nyhetsnotis tidigare: Bin – flygande doktorer mot växtsjukdomar.

Forskarna ställdes till svars
I slutpanelen fick projektledarna svara på frågor från publiken och intressenter, bland annat diskuterades hur man på ett bättre sätt ska nå ut med forskningsresultaten till vanligt folk.

Den allmänna åsikten bland forskarna var att det är svårt att nå ut med komplicerade forskningsresultat till konsumenter – de väljer mat baserat på pris och förtroende.

Projektledaren för ProPig projektet, Christine Leeb från BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, konstaterade att det ekologiskt jordbruk har fördelen av ”knorr på svansen”.

– Det är komplicerat att förklara om utökat utrymme och tillhandahållande av halm. Så vi måste hitta enkla sätt att kommunicera. När det gäller grisar har vi "knorr på svansen" som är en djurbaserad indikator på att systemet fungerar, att maten och inhysningen är okej. Det är en snabb, tydlig och enkel kommunikation, sade Christine.


Kontaktinformation