SLU-nyhet

Mattor i kohagen ger mindre trampskador

Publicerad: 19 februari 2014

Armeringsmattor av syntetmaterial i kohagen kan effektivt förhindra att marken trampas sönder, och därmed bidra till bättre kotrafik. Det visas i ett examensarbete som Hanna Nilsson på institutionen för husdjurens utfodring- och vård vid SLU har gjort i samarbete med JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala.

Söndertrampade ytor kring vattentråg och andra högt belastade ytor på betesmark är ett vanligt problem på mjölkgårdar under betessäsongen. Det kan bidra till problem som sänkt djurhälsa, försämrad mjölkkvalitet och dåligt fungerande kotrafik. De söndertrampade ytorna är även känsligare för jorderosion och näringsläckage.

– Armeringsmattor verkar ge ett bättre skydd mot trampskador än ett lager bark, säger Hanna Nilsson, som studerar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Examensarbetet är en del av projektet "Kamp mot tramp", ett samarbete mellan JTI och SLU, som under två säsonger ska utvärdera hur två markstabiliserande material, bark och armeringsmatta, fungerar. I examensarbetet utvärderades resultatet under första betessäsongen.

I projektet anläggs bark och armeringsmattor på ytor vid grindhål till betesfållor för mjölkkor. Barken läggs i ett 25-30 cm djupt lager på geotextil. Armeringsmattan läggs ut på marken med en geotextil limmad på undersidan av mattan och ett lager kalkgrus på ytan. Anläggningen av armeringsmattan är betydligt dyrare än barken, men mattan har å andra sidan längre hållbarhet.

Efter första säsongen såg man att vissa ytor med bark också fungerade bra, men bark kräver större underhåll mellan säsongerna då hela eller delar av barklagret måste bytas ut. Eftersom denna första säsong var mycket torr hade även ytor utan markstabilisering klarat djurens tramp bra.

– När andra säsongens tester blir klara, hoppas vi kunna ge rekommendationer om hur de båda markförstärkande alternativen bäst bör användas och vad de kostar i anläggning och underhåll, säger Eva Salomon, forskare vid JTI och ledare för projektet.


Kontaktinformation