SLU-nyhet

Vallkonferens 5-6 februari 2014

Publicerad: 11 februari 2014

Den viktigaste grödan för idisslare är vallen. För att vissa vallfrågor inte ska hamna "mellan stolarna" ordnade SLU, Växa Sverige, LRF Mjölk och Hushållningssällskapet en välbesökt konferens för alla intresserade av odling och utfodring av vall. I anslutning till konferensen arrangerades även ett satellitmöte om vallfoder till hästar.

På programmet fanns varierande områden som stallgödsel, odlingsmaterial, övervintring, skördestrategi, bete, foderkonservering och vallprotein i foderstaten till idisslare. Dessutom presenterade Hushållningssällskapet det nya ”Grovfoderverktyget” där man kan beräkna kostnaden för produktion av grovfoder.

Vid middagen korades årets vallmästare som är nötköttsproducenterna Richard och Lennart Johansson, Grunsbo i Frändefors i Dalsland.


Kontaktinformation