SLU-nyhet

Den gröna revolutionens mörka skugga

Publicerad: 26 mars 2014

Den norska antropologen Anna Marie Nicolaysen kommer till SLU den 8 april och håller ett lunchseminarium om sin avhandling: The dark shadow of the green revolution – empowering small farmers in India through organic agriculture and biodiversity conservation.

Anna Marie Nicolaysen, en del av Agroecology Group vid norska universitetet för Life Sciences, har studerat hur lokala jordbruksorganisationer arbetar för att ge småbönder möjlighet att bli självständiga och självförsörjande genom omläggning till ekologiskt jordbruk och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Hon studerade filosofin hos dessa organisationer, vilka jordbruks-och politiska idéer som de förmedlar och de utmaningar de står inför. Denna forskning bidrar till en växande förståelse bland bönder, forskare och organisationer om hur återinvestering i hållbart jordbruk är avgörande för förverkligandet av rätten till mat, och till landsbygdens ekonomiska utveckling.


Kontaktinformation