SLU-nyhet

EIP söker experter till fyra nya fokusgrupper

Publicerad: 19 mars 2014

Det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) söker experter till fyra nya fokusgrupper inom "Jordbrukets produktivitet och hållbarhet”. Ansökan ska vara inskickad den 8 april.

Fokusgrupperna är: jordbruk med höga naturvärden, precisionsjordbruk, permanenta betesmarker och gödslingsseffektivitet i trädgårdsodling. (redaktörens översättning)

En fokusgrupp består vanligen av 6-12 forskare, 3-6 lantbrukare, 2-4 rådgivare och 2-4 andra relevanta aktörer.

EIP skriver (redaktörens översättning):

EIP-AGRI:s fokusgrupper är tillfälliga grupper av utvalda experter som fokuserar på ett specifikt ämne och kan dela kunskap och erfarenheter. Varje grupp utforskar praktiska innovativa lösningar på problem eller möjligheter inom området och bygger på erfarenheter från liknande relevanta projekt.

Fokusgrupperna diskuterar och dokumenterar också forskningsresultat, ”best practice” och identifierar konsekvenserna för ytterligare forskning som bidrar till att lösa praktiska problem inom sektorn. Dessa kan vara relaterade till produktion, beredning , förbrukning , transport eller andra frågor.

Kortfattat är målen för en EIP-AGRI fokusgrupp:

  • att göra en bedömning av tillståndet för gällande praxis på området för EIP-AGRI:s fokusgrupp, lista problem och möjligheter;
  • att göra en bedömning av tillståndet för aktuell forskning på området och sammanfatta möjliga lösningar på aktuella problem;
  • att identifiera behov av praktik och föreslå riktningar för vidare forskning;
  • att föreslå prioriteringar för innovativa åtgärder genom att föreslå eventuella praktiska operativa grupper eller andra former för att testa lösningar och möjligheter, inklusive olika sätt att sprida den praktiska kunskap som samlats in.

OBS! Deadline för att anmäla sig som expert är 8 april.


Kontaktinformation