SLU-nyhet

Myllning och vårgödsling kan minska fosforläckage

Publicerad: 26 maj 2014

Risken för läckage av fosfor från stallgödsel beror bland annat på jordart, val av gröda och tidpunkt för gödslingen. Lantbrukare kan minimera risken genom att ha ett långsiktigt perspektiv på gödselhanteringen, gödsla på våren samt mylla ned gödseln, framförallt på lerjord.

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Stiftelsen lantbruksforskning om projektet "Metoder för minskat fosforläckage och ökat växnäringsutnyttjande vid användning av flytgödsel". Det var Helena Aronsson vid SLU som ansvarade för det treåriga projektet.

Läs hela artikeln i nyhetsbrevet PDF "NYTT FRÅN Stiftelsen Lantbruksforskning, nummer 2 2014"


Kontaktinformation