SLU-nyhet

Samlad kunskap om ekomat, hälsa och bekämpningsmedel

Publicerad: 08 maj 2014

Den 27 maj presenterar Axel Mie sin kunskapssyntes om hälso- och kvalitetsaspekter av ekologisk mat. I rapporten reder han ut var forskningen står i frågor som: Är det hälsosamt att äta ekologiskt? Innehåller ekologisk mat fler nyttigheter? och Är bekämpningsmedelsrester i maten ett problem?

Inbjudan till lunchseminariet den 27 maj.

Axel Mie. Foto: Susanne HennigAxel Mie är forskare på Karolinska Institutet, han är även verksam vid EPOK, SLU. Axel har gått igenom forskningen på området och presenterar en kunskapssyntes med titeln ”Food quality and potential health effects of organic food”.

Kunskapsyntesen är gjord på uppdrag av EPOK, den presenteras först på engelska och kommer att finnas översatt till svenska under hösten 2014.


Kontaktinformation