SLU-nyhet

Eko ökar pollinering – att öka vallodlingen räcker inte

Publicerad: 12 juni 2014

Att endast öka andelen vallodling i landskapet räcker inte för att gynna pollinerande insekter. I en jämförande studie konstaterar forskare vid Lunds universitet att utökad konventionell odling av vall inte var en lika effektiv åtgärd som ekologiskt jordbruk.

– Vallar är således positivt för jordens struktur och markorganismerna, men de konventionellt brukade vallarna verkar inte vara en lika effektiv åtgärd som ekologiskt jordbruk för att öka pollineringen av vissa grödor. Det kan bero på den intensiva användningen av vallarna, vilket minskar mängden blomresurser i vallen. Intensivt vallbruk har tidigare visat sig ha negativa konsekvenser för vissa fågelarter som häckar i vallar, säger Georg Andersson, doktor i miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Fakta:

Hela pressmeddelandet hos Lunds universitet

Referens till den vetenskapliga artikeln:
Andersson et al., 2014. Effects of farming intensity, crop rotation and landscape heterogeneity on field bean pollination. Agriculture Ecosystems and Environment 184, 145-148.


Kontaktinformation