SLU-nyhet

Bättre biologisk bekämpning med rätt teknik – nytt projekt

Publicerad: 26 augusti 2014

Biologisk bekämpning är en viktig del i svenska odlares växtskyddsstrategi. Men det behövs bättre teknik och mer kunskap om hur biologiska växtskyddmedel ska användas för att ge bra resultat.

Kunskapen om hur biologiska preparaten ska spridas för att få bästa effekt på skadegörarna är sämre än för kemiska preparat. Detta kan medföra en sämre behandlingseffekt.

Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har därför påbörjat ett nytt tvåårigt utvecklingsprojekt där appliceringsteknik av biologiska preparat och nyttodjur ska undersökas och optimeras. Försök kommer att utföras i olika grödor både på friland och i växthus.


Kontaktinformation