SLU-nyhet

Nytt statistiskt meddelande om ekologisk djurhållning

Publicerad: 26 augusti 2014

Jordbruksverket har publicerat ett nytt statistiskt meddelande om ekologisk djurhållning. De har inlett ett systematiskt arbete med att följa den ekologiska djurhållningen vilket ger alla ett bättre verktyg för att följa utvecklingen av den ekologiska djurhållningen och planera inför framtiden.

I statistiken kan man bland annat utläsa att ekologiska kobesättningar har 84 kor jämfört med 74 st som är det totala genomsnittet. Ekologiska mjölkgårdar har alltså 11 procent fler kor. Var femte nötkreatur är ekologiskt och får är det djurslag som har ökat mest.


Kontaktinformation